Централни регистар обавезног социјалног осигурања

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

10-07-2024 12:20
У току данашњег дана добили смо информацију да је на већи број емаил адреса са адресе која је слична ЦРОСО адреси за јединствену пријаву али није иста (prijava.jedinstvena@croso.gov.rs) стигла порука са прилогом. НИКАКО НЕ ОТВАРАТИ прилог јер садржи ВИРУС. У питању је порука која је стигла са домена from nikmar.bg ([88.80.116.170]:42062 helo=mail.nikmar.bg) тако да није дошло до компромитације домена croso.gov.rs

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

30-04-2024 11:47
Поштовани, У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо Вас о нерадним данима за предстојеће празнике: - 01.05.2024. СРЕДА - нерадни дан - 02.05.2024. ЧЕТВРТАК - нерадни дан - 03.05.2024. ПЕТАК - нерадни дан - 06.05.2024. ПОНЕДЕЉАК - нерадни дан Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање. Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи.

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

24-11-2023 13:00
Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) од данас пружа грађанима и привреди унапређене електронске услуге. У сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу омогућено је пријављивање корисника овог Портала путем мобилнe апликацијe ConsentID и потписивање докуменaта коришћењем потписа у клауду.  Представљању нове услуге у просторијама Канцеларије за ИТ и еУправу присуствовали су министaр информисања и телекомуникацијa, Михаилo Јовановић, директор Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Милан Мрдовић, као и в.д. директора Канцеларије за ИТ и еУправу, Милан Латиновић. У наставку је линк ка поменутој вести ка порталу Канцеларије за ИТ. https://www.ite.gov.rs/vest/7042/unapredjenje-portala-croso-jos-jedan-korak-u-stvaranju-efikasnije-javne-uprave.php

Обавештење за кориснике Портала

31-12-2021 9:53

Поштовани,

 

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадним данима за предстојећи празник:

 

- 03.01.2022. ПОНЕДЕЉАК - нерадни дан

- 07.01.2022. ПЕТАК - нерадни дан

 

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи

Срећне Новогодишње и Божићне празнике жели вам ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

10-11-2020 11:44

Поштовани,


У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадном дану за предстојећи празник:


- 11.11..2020. СРЕДА - нерадни дан


Наведени дан неће бити урачунат у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.


Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи.


Срећан празник жели вам ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

30-04-2020 9:26

Поштовани,

 

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадном дану за предстојећи празник:

 

- 01.05.2020. ПЕТАК - нерадни дан

 

Наведени дан неће бити урачунат у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

 

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи

 

Срећан Празник рада жели вам

 

ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

16-04-2020 14:00

Поштовани,

 

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадним данима за предстојећи празник:

 

- 17.04.2020. ПЕТАК - нерадни дан

 

- 20.04.2020. ПОНЕДЕЉАК - нерадни дан

 

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи

Срећан Ускрс жели вам ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

28-02-2020 10:12

Поштовани,

Обавештавамо Вас да од 01.03.2020.године почиње примена Закона o агенцијском запошљавању

("Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019.)

У складу са тим Централни регистар обавезног социјалног осигурања унео је нови основ осигурања :

132- лица у радном односу код агенције за привремено запошљавање,упућена на рад код послодавца корисника. Осигуранике по наведеном основу могу да пријављују само агенције за привемено запошљавање које су од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ,добиле одговорајућу дозволу.

 

Ваш ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

03-01-2020 8:50

Поштовани,

Ступио је на снагу Закон о изменама и допунама закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (Службени гласник РС бр.91/2019.)

 

Члан 1.

У Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у члану 10. став 1. тачка 6) после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 2.

У члану 11. став 4. тачка 1) после 25. алинеје додаје се алинеја 26, која гласи: „ - податке о порезу на доходак грађана;”.

Члан 3.

У члану 22. после речи: „примаоца прихода” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 4.

У члану 23. став 1. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”. У ставу 2. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порез на доходак грађана”.

Члан 5.

У члан 46. став 1. речи: „до 1. јануара 2020. године” замењују се речима: „до 1. јануара 2021. године”.

Члан 6.

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Ваш ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

30-12-2019 13:24

Поштовани,

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо Вас о нерадним данима за предстојеће празнике:

- 01.01.2020. СРЕДА - нерадни дан

- 02.01.2020. ЧЕТВРТАК - нерадни дан

- 07.01.2020. УТОРАК - нерадни дан

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи.

 

Срећне Новогодишње и Божићне празнике жели вам ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

26-03-2019 9:05

Поштовани корисници,

Обавештавамо вас да ће 26.03.2019. Портал за обвезнике Центраног регистра повремено бити недоступан због радова на комуникационој опреми Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Ваш ЦРОСО.

Обавештење за кориснике Портала

14-02-2019 10:54

Поштовани корисници,

 

Обавештавамо вас да је на Порталу за обвезнике Централног регистра од данас омогућен унос података у складу са Одлуком  о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18), те у складу са тиме у поља 16. и 17. Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање омогућен унос нових шифри.

Одлука  о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18)

Приручник за примену  Одлуке  о Јединственом кодексу шифара

У сладу са одредбом 47. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, број 95/18) подносиоци Јединствене пријаве су дужни да у року од годину дана од дана почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18) у Јединственој бази изврше ажурирање података из члана 11. став 4. тачка 1) ал. 11-13 овог закона.

Додатне информације можете добити на Wеб страни која се налази на адреси http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, а за сва питања која се односе на примену нових шифарника, односно избор конкретних шифара занимања и нивоа квалификација, молимо да иста постављате на маил  sifarnici@nsz.gov.rs. Питања која се односе на технички поступак уноса, односно рад на порталу Централног регистра као и примену члана 47. Закона о Централном регистру можете слати на маил info@croso.rs .​

Обавештење за кориснике Портала

13-11-2018 9:15

Поштовани корисници,

Обавештавамо вас да је Портал за обвезнике Централног регистра од данас доступан за рад у пуном капацитету.

Рок за подношење пријава/одјава/промена на обавезно социјално осигурање, у складу са најавом коју смо дали на нашем сајту, биће продужен у складу са временским трајањем недоступности система Централног регистра. Напомињемо да ће се продужени рок сукцесивно скраћивати у наредном периоду.

Хвала на разумевању и указаном поверењу,

Ваш ЦРОСО.

Важно обавештење за послодавце

12-07-2018 9:15

Почев од 07.07.2018 године на снагу су ступиле Измене и  допуне Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити („Сл. гласник РС“, број 50/2018) у складу са истим послодавци су ослобођени досадашње обавезе достављања Уверења Централног регистра обавезног социјалног осигурања  надлежном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У делу који се односи на поступак подношење пријаве и одјаве са обавезног социјално осигурања за упућене раднике на снази остаје упутство које се на нашем сајту налази од јануара 2016. године. Упутство

Обавештење за кориснике Портала

25-12-2017 13:00

Поштовани корисници,

Сходно чл.1 Закона о изменама и допунама Закона о раду (Сл. Гласник РС 113/17), од 25.12.2017. омогућено је да се путем портала ЦРОСО, пријава на обавезно социјално осигурање региструје и пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад. Сви остали пословни процеси портала ЦРОСО остају непромењени. 

Ваш ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

25-12-2017 12:59

Поштовани корисници,

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА СЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 11. ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА И ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ОДНОСНО ДА ЈЕ ПОЧЕВ ОД ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ ОБАВЕЗНО ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРИЈАВЕ, У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ОД СТРАНЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ, ПУТЕМ ПОРТАЛА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ТЕ ВАС МОЛИМО ДА У СКЛАДУ СА ИСТИМ И ПОСТУПАТЕ. НАПОМИЊЕМО ДА ЋЕ ШАЛТЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ПОСТУПАТИ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ.

Такође вам указујемо и на казнене одредбе прописане Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве - послодавац са својством правног лица ако не поднесе јединствену пријаву или ако јединствену пријаву поднесе по протеку рока из члана 11. овог закона.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве - послодавац физичко лице ако не поднесе јединствену пријаву или ако јединствену пријаву поднесе по протеку рока из члана 11. овог закона.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве - послодавац са својством правног лица ако унесе нетачне податке у јединствену пријаву.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве - послодавац физичко лице ако унесе нетачне податке у јединствену пријаву.

 

Ваш ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

15-11-2017 8:50

Поштовани корисници,


Уверење за субвенције (уверење које се као доказ подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела пореза и доприноса по одбитку), као и извештаје о броју запослених на дан, односно броју осигураних лица, које сте до сада добијали преко апликације Цросо Обвезник, од сада можете добити на порталу за обвезнике. Више о томе прочитајте на следећем линку: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Ваш ЦРОСО

Обавештење за кориснике Портала

23-10-2017 13:12

Поштовани корисници,

На порталу Централног регистра можете проверити да ли је за Ваше запослене и чланове њихових породица извшена овера здравствених картица. Више о томе прочитајте на следећем линку : Упутство за коришћење опције за преглед статуса овере здравствених картица.

Ваш ЦРОСО