Вест

Важно обавештење за извршитеље

07-07-2016 12:00

У складу са чланом 31. Закона  о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гласник РС бр.106/2015) јавни извршитељи више нису у обавези да плате републичку административну таксу. С тим у вези, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, поставио је нову процедуру за достављање података о извршним дужницима. Јавни извршитељи од 07.07.2016. године, ће користити апликацију ЦРОСО Извршитељ

За детаљнија упутства можете се обратити на емаил info@croso.rs 

За добијање потребних уверења мораћете користити апликацију, која је заједно са детаљним Упуством за коришћење клијентске апликације постављена на нашем сајту www.croso.gov.rs у секцији Е-Услуге.

Уколико већ имате инсталирану ранију верзију апликације потребно је да је деинсталирате и поступите према упутству за инсталацију које се налази у делу Е-Услуге.

Уколико желите да користите услуге ЦРОСО молимо Вас да нам доставите потписан званични захтев (на меморандуму, са печатом) на email izvrsitelji.info@croso.rs у коме ћете навести лице које ће користити нову апликацију са следећим подацима:

  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ИЗВРШИТЕЉА  или
  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ У ИМЕ ИЗВРШИТЕЉА КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ 

Пример званичног захтева можете погледати овде.

На основу послатих захтева ЦРОСО ће извршити доделу овлашћења у систему за коришћење нове апликације. 

Уколико сте већ раније користили апликацију посредством које се генерисао налог за уплату админ таксе, односно уколико сте већ достављали ЦРОСО захтев за лицем које ће користити апликацију не постоји потреба да захтев поново достављате.

Апликацију ће  моћи да користи само извршитељ који се налази на списку овлашћених лица.

НАПОМЕНE:

  • ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ, БИЛО ДА ЈЕ ТО  ИЗВРШИТЕЉ  ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, МОРА ОДГОВАРАТИ ЈМБГ-У НА КВАЛИФИКОВАНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ СЕРТИФИКАТУ, КОЈИМ ЋЕ ЛИЦЕ ПРИСТУПАТИ СИСТЕМУ И ВРШИТИ ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗАХТЕВА .